Navštívili nás

Mons. Marián Gavenda s našimi žiakmi.
Prof. ThDr. Jozefa Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy
S Danielom Hevierom na rádiu Devín.
Slávka Kubíková, autorka Klubu nerozbitných detí v Libelluse
Daniel Hevier na návšteve v našej triede.