Rozvrh hodín

Milí rodičia, aktuálny rozvrh hodín nájdete v EduPage v časti Rozvrh/ETK.