Láska k vlasti

Čnosť na mesiac november (2.cyklus).