Platby

Pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou a fungovaním SZŠ Libellus je z veľkej časti závislé od príspevkov rodičov, sponzorov, prípadne získavame finančné prostriedky z firemných grantov.

Snažíme sa poskytnúť možnosť štúdia všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí u nás záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov.

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

  • Príspevok na vzdelávanie školákov + Školský klub:  350 € mesačne
  • Strava: cca 50 € mesačne nie je v cene (poskytujeme aj možnosť bezlepkovej alebo bezlaktózovej stravy, prípadne iných diét)

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

  • Zápisné 400 € – Zápisné sa platí jednorazovo po prijatí dieťaťa do školy.
  • Zľava 50 % na zápisné pri prestupe z MŠ Libellus

Zľavy pre rodiny

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

  • Druhý súrodenec: 250 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
  • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
  • Zľava 50 % na zápisné: pri zápise druhého a ďalších súrodencov

Prehľad platieb a účty

  • strava:  SK74 8330 0000 0023 0203 6614
  • príspevok na vzdelávanie: SK86 8330 0000 0026 0203 6640
  • krúžky + uniformy + plávanie: SK66 8330 0000 0028 0203 6450

Prehľad o vašich platbách nájdete aj na Edupage.