Platby

Základná škola

  • príspevok na vzdelávanie: SK86 8330 0000 0026 0203 6640
  • sociálny fond: SK61 8330 0000 0027 0203 6621
  • strava:  SK74 8330 0000 0023 0203 6614
  • uniformy:  SK66 8330 0000 0028 0203 6450
  • krúžky:  SK66 8330 0000 0028 0203 6450

Materská škola

  • príspevok na vzdelávanie: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • strava: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • uniformy: SK67 8330 0000 0029 0203 6642
  • krúžky: SK67 8330 0000 0029 0203 6642