Prihlásenie žiakov

Veľmi si vážime váš záujem o vzdelávanie u nás. Sme radi, že oslovujeme rodiny, ktoré majú skutočný záujem o vzdelanie a výchovu svojich detí.

Zápis u nás prebieha formou osobného stretnutia rodiny s riaditeľom a triednym učiteľom.

Na základe stretnutia sa dohodneme o prijatí dieťaťa.

Pre účasť vášho dieťaťa v základnej a materskej škole Libellus napíšte na marek.hodek@skolalibellus.sk alebo zavolajte na +421 905 606 056 (Marek Hodek – manažér pre vzdelávanie)

Aké triedy otvárame?

V školskom roku 2022/2023 možete prihlasovať deti do týchto tried:

 • materská škola
 • predškolská trieda
 • 1. trieda
 • 2. trieda
 • 3. trieda
 • 4. trieda
 • 5. trieda
 • 6. trieda

Ako vyberáme žiakov a rodiny?

Sme škola pre rodičov, ktorí majú vážny záujem o výchovu svojich detí a sú ochotní pracovať aj na sebe. Spoločnými silami môžu totiž rodičia a učitelia urobiť omnoho viac ako každý samostatne.

V rámci osobného stretnutia hodnotíme sociálne zručnosti, pozornosť, samostatnosť, komunikatívne zručnosti, grafomotoriku, jemnú motoriku, sluchovú a vizuálnu analýzu.

Zároveň na rozhovore predstavíme našu víziu a hľadáme súlad s víziou výchovy v rodine.

Príspevky na vzdelávanie a školský klub

 • Príspevok na vzdelávanie školákov + Školský klub:  290 € mesačne

Strava (približne 40 € mesačne) nie je v cene.

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Zápisné: 400 €
Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe).

Zvýhodnený príspevok pre súrodencov

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky.

 • Druhý súrodenec: 190 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
 • Tretí a ďalší súrodenec: 120 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)

Sociálny štipendijný fond

Možnosť štúdia na našej škole sa snažíme poskytnúť všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov. Stanovenie výšky štipendia sa vždy opiera o reálne rodinné zázemie.

Do štipendijného fondu prispievajú naši sponzori a rodiny, ktoré si to môžu dovoliť a majú záujem o podporu vzdelávania.

Príspevok na vzdelávanie predškolská trieda/materská škola

 • Príspevok na vzdelávanie + klub detí: 350 € mesačne
 • Druhý súrodenec: 250 € mesačne
 • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne

Chcete o nás vedieť viac?

Zavolajte nám +421 905 606 056 (Marek Hodek) alebo napíšte na marek.hodek@skolalibellus.sk. Radi vám odpovieme na vaše otázky.