Prihlásenie žiakov

Veľmi si vážime váš záujem o vzdelávanie u nás. Sme radi, že oslovujeme rodiny, ktoré majú skutočný záujem o vzdelanie a výchovu svojich detí.

Zápis u nás prebieha formou osobného stretnutia rodiny s riaditeľom a triednym učiteľom.

Zápis do prvého ročníka

Ak chcete prihlásiť dieťa do prvého ročníka v školskom roku 2024/25, vyplňte online prihlášku:

Vyplniť prihlášku

Záujem o ročníky 2-8.

Ak chcete prihlásiť dieťa do druhého až ôsmeho ročníka v školskom roku 2024/25, vyplňte online prihlášku:

Na základe stretnutia sa dohodneme o prijatí dieťaťa.

Pre účasť vášho dieťaťa v základnej a materskej škole Libellus napíšte na info@skolalibellus.sk alebo zavolajte na +421 907 531 568.

Ako vyberáme žiakov a rodiny?

Sme škola pre rodičov, ktorí majú vážny záujem o výchovu svojich detí a sú ochotní pracovať aj na sebe. Spoločnými silami môžu totiž rodičia a učitelia urobiť omnoho viac ako každý samostatne.

V rámci osobného stretnutia hodnotíme sociálne zručnosti, pozornosť, samostatnosť, komunikatívne zručnosti, grafomotoriku, jemnú motoriku, sluchovú a vizuálnu analýzu.

Zároveň na rozhovore predstavíme našu víziu a hľadáme súlad s víziou výchovy v rodine.

Príspevky na vzdelávanie a školský klub

  • Príspevok na vzdelávanie školákov + Školský klub:  350 € mesačne

Strava (približne 60 € mesačne) nie je v cene.

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Zápisné: 400 €
Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe).

Zvýhodnený príspevok pre súrodencov

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky.

  • Druhý súrodenec: 250 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
  • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)

Sociálny štipendijný fond

Možnosť štúdia na našej škole sa snažíme poskytnúť všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov. Stanovenie výšky štipendia sa vždy opiera o reálne rodinné zázemie.

Do štipendijného fondu prispievajú naši sponzori a rodiny, ktoré si to môžu dovoliť a majú záujem o podporu vzdelávania.

Príspevok na vzdelávanie predškolská trieda/materská škola

  • Príspevok na vzdelávanie + klub detí: 350 € mesačne
  • Druhý súrodenec: 250 € mesačne
  • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne