Harmonogram dňa

Malkáči 

 • 7:00 – 8:00         Hry a hrové činnosti podľa výberu detí (zberná trieda u Predškolákov) 
 • 8:00 – 8:30          Hry a hrové činnosti podľa výberu detí 
 • 8:30 – 9:15         Ranný kruh, modlitba, ranná stimulácia,  zdravotné cvičenie, hygiena
 • 9:15 – 9:35         Desiata  
 • 9:35 – 10:00      Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 • 10:00 – 11:45    Pobyt vonku 
 • 11:45 – 12:15    OBED 
 • 12:15 – 15:00     Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok 
 • 15:00 – 15:15    Olovrant 
 • 15:15 – 15:30    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí 
 • 15:30 – 17:00    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí  (zberná trieda u Predškolákov) 
   

Predškoláci 

 • 7:00 – 8:30         Hry a hrové činnosti podľa výberu detí      
 • 8:30 – 9:35         Ranný kruh, modlitba, ranná stimulácia, zdravotné cvičenie, hygiena 
 • 9:35 – 9:55         Desiata  
 • 10:00 – 10:45   Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 • 10:45 – 12:15    Pobyt vonku 
 • 12:15 – 12:45    OBED 
 • 12:45 – 13:30     Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok 
 • 13:30 – 14:45     Výchovno-vzdelávacie aktivity/krúžky 
 • 14:45 – 15:00    Olovrant 
 • 15:00 – 17:00    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí/krúžky 

Kalendár aktivít v druhom polroku šk. roku 2023/2024

 • 12. – 23.2.2024 Tútorské stretnutia4.
 • 8.3. Jarné prázdniny (zisťujeme záujem)
 • 19.3.2024 Deň otvorených dverí v MŠ
 • 28.3. – 2.4. 2024 Veľkonočné prázdniny
 • 16.4. Stretnutie rodičov školy ZŠ a MŠ
 • 17.5.2024  Zápis detí do MŠ na šk. rok 2024/2025
 • 20.5. – 24.5.2024 Tútorské stretnutia
 • 25.5.2024 Libellus Family day
 • 13.6.2024 Noc v škôlke
 • 18.6.2024  Stretnutie rodičov školy ZŠ a MŠ
 • 26.6.2024 Rozlúčka s predškolákmi z MŠ
 • 28.6.2024 Záver školského roka
 • 1.7. – 26.7.2024 Letná prevádzka MŠ