Harmonogram dňa

Malkáči 

 • 7:00 – 8:00         Hry a hrové činnosti podľa výberu detí (zberná trieda u Predškolákov) 
 • 8:00 – 8:30          Hry a hrové činnosti podľa výberu detí 
 • 8:30 – 9:15         Ranný kruh, modlitba, ranná stimulácia,  zdravotné cvičenie, hygiena
 • 9:15 – 9:35         Desiata  
 • 9:35 – 10:00      Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 • 10:00 – 11:45    Pobyt vonku 
 • 11:45 – 12:15    OBED 
 • 12:15 – 15:00     Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok 
 • 15:00 – 15:15    Olovrant 
 • 15:15 – 15:30    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí 
 • 15:30 – 17:00    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí  (zberná trieda u Predškolákov) 
   

Predškoláci 

 • 7:00 – 8:30         Hry a hrové činnosti podľa výberu detí      
 • 8:30 – 9:35         Ranný kruh, modlitba, ranná stimulácia, zdravotné cvičenie, hygiena 
 • 9:35 – 9:55         Desiata  
 • 10:00 – 10:45   Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 • 10:45 – 12:15    Pobyt vonku 
 • 12:15 – 12:45    OBED 
 • 12:45 – 13:30     Hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok 
 • 13:30 – 14:45     Výchovno-vzdelávacie aktivity/krúžky 
 • 14:45 – 15:00    Olovrant 
 • 15:00 – 17:00    Hry a hrové činnosti podľa výberu detí/krúžky 

Kalendár aktivít v šk. roku 2022/2023 

 • 05.09.2022 Začiatok školského roka 
 • 12.09.2022               Stretnutie s rodičmi  
 • 28.10.-31.10.2022   Jesenné prázdniny  (zisťujeme záujem – 20%) 
 • 02.11.-04.11.2022   RIADITEĽSKÉ VOĽNO  (Konferencia Učíme pre život) 
 • 7.11.-11.11.2022 Tútoringové stretnutia s rodinami 
 • 23.12.2022-06.01.2023  Vianočné prázdniny 
 • 13.02.-17.02.2023      Tútoringové stretnutia  
 • 20.02.- 24.02.2023     Jarné prázdniny (zisťujeme záujem) 
 • 06.04.-11.04.2023      Veľkonočné prázdniny 
 • 22.05.-26.05.2023      Tútoringové stretnutia  
 • 28.06.2023                  Koncoročné stretnutie rodín 
 • 30.06.2023                  Záver školského roka 
 • 01.07.-28.07.2023      Letná prevádzka MŠ