Harmonogram dňa

7.15 hod.- 7.30hod.: Školský klub

7.30 hod.- 8.30 hod.: Hry a činnosti podľa výberu detí

8.30 hod.- 9.15 hod.: Ranný kruh, modlitba, ranná stimulácia

9.15 hod.- 9.45 hod.: Hygiena, desiata

9.45 hod.- 10.30 hod.: Vzdelávacia aktivita

10.30 hod.- 11.40 hod.: Pobyt vonku

11.40 hod.-12.30 hod.: Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, obed)

12.30 hod.- 12.50 hod.: Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena a príprava na odpočinok)

12.50 hod.- 14.30 hod.: Odpočinok (pokojný čas počúvania rozprávok, čítania si, premýšľania; čas, ktorý nie je vhodný pre návštevy a vyzdvihovanie detí)

14. 30hod.- 15.00 hod.: Činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena a olovrant)

15.00 hod.- 16.00 hod.: Hry a činnosti podľa výberu detí (podľa aktuálneho počasia realizované v interiéry či exteriéry MŠ)

16.00 hod.-17.00 hod.: Školský klub