Novinky zo školy Libellus

Venujte 2% vašim deťom

Milí rodičia, kolegovia, priatelia školy,   radi by sme sa aj tento rok uchádzali o vašu priazeň ohľadom 2% z vašich daní. Minulý rok sme vďaka tejto pomoci mohli doplniť výbavu tried a podporiť vzdelávanie učiteľov, aby mohli ešte lepšie vychovávať vaše deti. Aj tento rok by sme vás radi požiadali o Vašu pomoc.Venujte, prosíme, 2% Vašim …

Čítať viac
Zápis do Materskej školy 2024/25

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Libellus v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva č. 541/2021 Z.z., po prerokovaní so zriaďovateľom a pedagogickou radou, oznamuje: dátum a podmienky zápisu na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025. Spôsob a termíny prijímania prihlášok:   Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Libellus sa …

Čítať viac
Zápis do 1. ročníka ZŠ Libellus 2024/2025

Vážení záujemcovia,Teší nás Váš záujem o školu Libellus. Dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do 1. ročníka našej školy. Do 5. apríla 2024 je potrebné vyplniť záväznú elektronickú prihlášku  12. – 13. apríl: zápis v škole (prezenčne v škole Libellus) 20. apríl: skupinový skríning školskej zrelosti (prezenčne v škole Libellus) Elektronická prihláška Ako prebieha zápis …

Čítať viac
Infomail ZŠ - február 2024

Milí rodičia.  V polovici školského roka vám prinášame náš tradičný mesačný infomail. Čo sme prežili v januári V januári sme sa s deťmi oddýchnutí po vianočných prázdninách opäť pustili usilovne do učenia. Veríme, že nás sledujete na Facebooku a vidíte nádherné výtvory detí v School Clube, zábavnú chémiu v Kidslabe, či návštevu bábkového divadla. V tomto mesiaci sa venujeme čnosti – miernosť, záznam z prednášky s Caro nájdete na našej webstránke. Sme radi, že deti absolvovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Gratulujeme všetkým, ktorí sa do …

Čítať viac
Infomail MŠ - február 2024

Milí rodičia,  nachádzame sa v presnej polovici školského roka a my sa tešíme, že sa nám podarilo nazbierať nové vedomosti, skúsenosti, priateľstvá. V tomto mesiaci sa venujeme čnosti – miernosť, záznam z prednášky s Caro nájdete na našej webstránke. Čo sme prežili v januári Slovné hodnotenie  Deti dostali slovné hodnotenia za uplynulý polrok. Okrem hodnotenia učiteľmi je jeho súčasťou ich sebahodnotenie v čnostiach.  Kurz korčuľovania  18 …

Čítať viac
Deň otvorených dverí pre interných rodičov

Dátum a čas: utorok 6.2.2024 o 16:30Miesto: škola Libellus Milí rodičia pozývame Vás na Deň otvorených dverí v súkromnej základnej škole Libellus a materskej škole Libellus. Táto udalosť je špeciálne určená vám rodičom, ktorí už máte dieťa v Libelluse a ktorí máte záujem do ZŠ alebo MŠ prihlásiť ďalšieho súrodenca. Pokojne príďte aj s vašimi …

Čítať viac
Infomail MŠ - január 2024

Milí rodičia.  Mesiac december pomaly končí a my vám chceme priniesť náš tradičný infomail.  Čo sme zažili v decembri V triedach sme sa veľa rozprávali o advente, príklade štedrosti a lásky rôznych svätých (sv. Mikuláš, sv. Lucia) a príbehu Vianoc. Deti už vedia, že najväčším darom je Ježiš a je SVETLOM, ktoré ožiarilo temnotu. Veľa sme tvorili, strihali, lepili, čo ste si asi …

Čítať viac
Infomail ZŠ - január 2024

Milí rodičia.  Mesiac december pomaly končí a my vám chceme priniesť náš tradičný infomail.  Čo sme zažili v decembri Na začiatku mesiaca sme odovzdali deťom štvrťročné hodnotenie. Sme radi, že vieme zrkadliť vedomosti deťom na priebežnej báze. Veríme, že aj vám rodičom pomáha v tom, aby ste vedeli ako sa vášmu dieťaťu darí. Advent sme odštartovali prvého decembra spoločnou omšou, po nej sa pár z vás pridalo posedieť s nami pri kávičke. Radi …

Čítať viac
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky MŠ

LIBELLUS PRECUM, o.z., zriaďovateľ súkromnej materskej školy Libellus, v zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Výberové konanie na funkciu riaditeľa Súkromnej materskej školy Libellus, …

Čítať viac
Infomail ZŠ - december 2023

Milí rodičia, sme radi, že vám môžeme opäť priniesť náš pravidelný infomail plný noviniek a udalostí zo života našej školy. Testovali sme naše vedomosti V mesiaci november sme zažili rôzne testovania a súťaže. Veľmi nás teší, že v informatickej online súťaži iBobor dosiahlo 83% žiakov našej školy vyšší počet bodov ako celoslovenský bodový priemer. Súťaže …

Čítať viac
Infomail MŠ - december 2023

Milí rodičia, sme radi, že vám môžeme opäť priniesť náš pravidelný infomail plný noviniek a udalostí zo života našej materskej školy. Čo sme zažili Vďaka za vašu pomoc a podporu pri zbieraní vecí do  Krabičky lásky. Pôvodný plán bol naplniť 4 krabice za MŠ, podarilo sa 7 plných krabíc.  Deti (a teda aj malkáči) už zvládli prepravu …

Čítať viac