Spoznajte náš tím

Budujeme tím pedagógov a učiteľov, ktorí sú nielen skvelí profesionáli vo svojich oboroch a majú radi deti, ale predovšetkým vedia byť pre žiakov vzorom a inšpiráciou.

Učiteľ je osobnosťou, ktorá okrem poskytovania poznatkov ovplyvňuje podvedomé vnímanie hodnoty žiakov v ich vlastných očiach. To, ako učiteľ k žiakovi pristupuje, ovplyvňuje to, čo si žiak o sebe myslí a cíti a v konečnom dôsledku jeho celkový úspech vo vzdelávaní.

Učiteľ, ktorý je schopný vnímať seba ako jedinečnú bytosť, nadobúda vyváženejší empatický prístup k svojim žiakom.

Vychádzame z predpokladu, že jedine pedagóg, ktorý osobne disponuje osobitosťami, ktoré chce žiakovi odovzdať, dokáže viesť žiaka k definovaným cieľom.

Mgr. Gabriela Dyttertová

Riaditeľka ZŠ Libellus riaditel@skolalibellus.sk

Mgr. Andrea Ryšavá

Výkonná riaditeľka OZ Libellus zriadovatel@skolalibellus.sk
Andrea má na starosti efektívne fungovanie našich škôl. Prináša manažérske skúsenosti z komerčného aj školského sektora. Je vyštudovaná učiteľka nemeckého jazyka.

Mgr. Tinka Peniaková

Manažérka školy pre nepedagogické procesy & pedagóg náboženskej výchovy martina.peniakova@skolalibellus.sk
Tinka má na starosti každodenný beh školy a je zodpovedná za administratívne procesy. Je vyštudovanou učiteľkou náboženskej výchovy. Ako úspešná speváčka a dirigentka je aj lektorkou hudobnej výchovy. Je matkou 3 úžasne živých a muzikálnych synov.

Mgr. Mária Klačková

Triedna učiteľka 1. triedy maria.klackova@skolalibellus.sk
Mária vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa ZŠ so špecializáciou anglický jazyk, má niekoľkoročné skúsenosti s kurzami angličtiny pre deti i dospelých. Zaujímajú ju inovatívne metódy vo vyučovaní a neustále sa vzdeláva. Je lektorkou Jolly Phonics metódy. Má dve deti a učiteľstvo vníma ako svoje poslanie.

Mgr. Andrea Babicová

Triedna učiteľka 2. triedy andrea.babicova@skolalibellus.sk
Andrea vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Tam sa naučila, že všetky deti sú si rovné a tak sa k nim snaží pristupovať. Jej najväčšou túžbou je žiť a prinášať Božie kráľovstvo tam, kde je.

Mgr. Martina Vajdová

Triedna učiteľka 3. triedy martina.vajdova@skolalibellus.sk
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu. 8 rokov pracovala v Londýne v škole s podobným zameraním ako má Libellus.
Vo výchove žiakov zhodnocuje bohaté skúsenosti z pôsobenia v skautingu a z práce v škôlke.

Mgr. Alžbeta Fančiová

Triedna učiteľka 4.,5. a 6. triedy alzbeta.fanciova@skolalibellus.sk
Alžbetka vyštudovala učiteľstvo 2.stupňa so zameraním na Slovenský jazyk a Etickú výchovu.

Mgr. Lenka Čižmáriková

Riaditeľka MŠ Libellus lenka.cizmarikova@skolalibellus.sk
Lenku mnohí poznajú ako riaditeľku a učiteľku cirkevnej materskej školy v Lamači. Po viacerých rokoch s najmenšími deťmi cítila potrebu vytvoriť miesto, kde by deti mohli pokračovať v štúdiu a nielen sa vzdelávať, ale rozvíjať sa aj ako osobnosti. Preto stála pri zrode školy Libellus.

Mgr. Katarína Blaščáková

Triedna učiteľka predškolákov katarina.blascakova@skolalibellus.sk

Mgr. Katarína Gabajová

Lektorka Anglického jazyka a Katechéz dobrého pastiera katarina.gabajova@skolalibellus.sk

Michal Krutko

Asistent v MŠ michal.krutko@skolalibellus.sk

Carolina Cruz

Tútoring a lektorka Španielskeho jazyka carolina.cruz@skolalibellus.sk
Carolina vyštudovala učiteľstvo a roky sa venuje vzdelávaniu a formovaniu detí a mládeže. Pred príchodom na Slovensko učila v Čile na škole podobného typu ako je Libellus. Túto školu v detstve aj navštevovala, vďaka čomu má skúsenosti z oboch strán. V Libelluse má na starosti formačný plán a tútoring. Zároveň učí aj španielčinu.

Mgr. Karol Vojtila

Školský klub karol.vojtila@skolalibellus.sk
Karol má štátnicu z pedagogiky, didaktiky a psychológie a bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi. Miluje hudbu, rád spieva a hrá na hudobné nástroje. Taktiež sa venuje nemeckému jazyku. Je zástancom celoživotného vzdelávania. Jeho obľúbené motto je, že každý deň má nás naučiť niečo nové.

Je ženatý, má dve dcérky. Prácu s deťmi berie zodpovedne s cieľom pomôcť v správnej formácii ich osobností.

Mgr. Viktória Malásková

Školský klub viktoria.malaskova@skolalibellus.sk
Viky vyštudovala všeobecnú psychológiu na Collegium Humanum Warsaw. Má rada deti, rada s nimi komunikuje a učí sa od nich. S radosťou ich bude sprevádzať v školskom klube, pozorovať ich správanie, a v prípade potreby im pomáhať.

Mgr. Barbora Kumančíková

Špeciálna pedagogička barbora.kumancikova@skolalibellus.sk
Barbora je absolventkou špeciálnej pedagogiky, kde počas štúdia absolvovala prax na mnohých školách. Vzťah k pedagogike a samotným deťom májú v rodine, keďže jej mama je taktiež učiteľkou a práve preto sa vybrala touto cestou aj ona. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä vareniu, kde môže naplno využiť svoju kreativitu.

Kristína Pobežalová

Asistentka v spojenej triede kristina.pobezalova@skolalibellus.sk

Mgr. Vierka Krištofíková

Dobrovoľníčka a asistentka viera.kristofikova@skolalibellus.sk
Vierka vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa. U nás v škole ako dobrovoľníčka vypomáha pedagógovi v 1.triede. Je matkou 9 úžasných detí.

Ing. Mária Borovská

Zriaďovateľka a koordinátorka pre duchovný piliér maria.borovska@skolalibellus.sk
Maruška je dôležitou súčasťou duchovného pilieru našej školy.
Jej deti navštevovali školu podobného typu ako Libellus v Španielsku, kde sa pre náš koncept nadchla a cítila potrebu priniesť ho na Slovensko.
Pôsobila ako riaditeľka v materskej škole. Má 8 detí a 8 vnúčat.

Mgr. Jaro Zacko

Zriaďovateľ jaro.zacko@skolalibellus.sk
Jaro je podnikateľ a spolumajiteľ viacerých firiem. Ako vyštudovaný učitel matematiky-informatiky má dlhodobo túžbu tvoriť školu, kde učitelia môžu učit moderne a slobodne a kde sa deti budú cítiť dobre. Má jedného syna.
Pridajte sa do tímu Hľadáme ďalších pedagógov do tímu pre ročník 2022/2023.
Aktuálne učiteľa/ku matematiky a informatiky a vychovávateľov.
Pridať sa