Spoznajte náš tím

Budujeme tím pedagógov a učiteľov, ktorí sú nielen skvelí profesionáli vo svojich oboroch a majú radi deti, ale predovšetkým vedia byť pre žiakov vzorom a inšpiráciou.

Učiteľ je osobnosťou, ktorá okrem poskytovania poznatkov ovplyvňuje podvedomé vnímanie hodnoty žiakov v ich vlastných očiach. To, ako učiteľ k žiakovi pristupuje, ovplyvňuje to, čo si žiak o sebe myslí a cíti a v konečnom dôsledku jeho celkový úspech vo vzdelávaní.

Učiteľ, ktorý je schopný vnímať seba ako jedinečnú bytosť, nadobúda vyváženejší empatický prístup k svojim žiakom.

Vychádzame z predpokladu, že jedine pedagóg, ktorý osobne disponuje osobitosťami, ktoré chce žiakovi odovzdať, dokáže viesť žiaka k definovaným cieľom.

Mgr. Gabriela Dyttertová

Riaditeľka ZŠ Libellus a triedny učiteľ 7.A triedy riaditel@skolalibellus.sk

Mgr. Gabriela Burianková

Výkonná riaditeľka MŠ Libellus riaditelms@skolalibellus.sk

Mgr. Lenka Čižmáriková

Učiteľka MŠ Libellus lenka.cizmarikova@skolalibellus.sk
Lenku mnohí poznajú ako riaditeľku a učiteľku cirkevnej materskej školy v Lamači. Po viacerých rokoch s najmenšími deťmi cítila potrebu vytvoriť miesto, kde by deti mohli pokračovať v štúdiu a nielen sa vzdelávať, ale rozvíjať sa aj ako osobnosti. Preto stála pri zrode školy Libellus.

PaedDr. Katarína Blaščáková

Líder pre 1.cyklus a triedna učiteľka 1.A triedy katarina.blascakova@skolalibellus.sk

Mgr. Mária Vörösová

Učiteľka 1.A triedy maria.vorosova@skolalibellus.sk

Mgr. Frederika Zajacová

Triedna učiteľka 2.A triedy frederika.zajacova@skolalibellus.sk

Mgr. Andrea Babicová

Triedna učiteľka 3.A triedy andrea.babicova@skolalibellus.sk
Andrea vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Tam sa naučila, že všetky deti sú si rovné a tak sa k nim snaží pristupovať. Jej najväčšou túžbou je žiť a prinášať Božie kráľovstvo tam, kde je.

Ing. Zuzana Čupková

Asistentka 3.A. triedy zuzana.cupkova@skolalibellus.sk

Mgr. Martina Steltenpohlová

Triedna učiteľka 4.A triedy martina.vajdova@skolalibellus.sk
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu. 8 rokov pracovala v Londýne v škole s podobným zameraním ako má Libellus.
Vo výchove žiakov zhodnocuje bohaté skúsenosti z pôsobenia v skautingu a z práce v škôlke.

Mgr. Zdenka Verešová

Triedna učiteľka 5.A triedy a učiteľka SJ zdenka.veresova@skolalibellus.sk

Mgr. Vierka Krištofíková

Asistentka pre 2.cyklus viera.kristofikova@skolalibellus.sk
Vierka vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa. U nás v škole je lektorom plávania, a učí telesnú výchovu. Je matkou 9 úžasných detí.

Kristína Pobežalová

Triedna učiteľka 6.A triedy a asistentka pre 3.cyklus kristina.pobezalova@skolalibellus.sk

Mgr. Monika Högerová

Učiteľka matematiky monika.hogerova@skolalibellus.sk

Bc. Žofia Jedináková

Učiteľka informatiky a matematiky zofia.jedinakova@skolalibellus.sk

Ross Baxter

Lektor anglického jazyka ross.baxter@skolalibellus.sk

Adam Fox

Lektor anglického jazyka

Mgr. Lucia Hegerová

Učiteľka anglického jazyka lucia.hegerova@skolalibellus.sk

Martin Dyttert

Učiteľ informatiky martin.dyttert@skolalibellus.sk

Marek Králik

Učiteľ fyziky marek.kralik@skolalibellus.sk

Bc. Dominika Muchová

Učiteľka chémie dominika.muchova@skolalibellus.sk

Carolina Cruz

Tútoring a lektorka Španielskeho jazyka carolina.cruz@skolalibellus.sk
Carolina vyštudovala učiteľstvo a roky sa venuje vzdelávaniu a formovaniu detí a mládeže. Pred príchodom na Slovensko učila v Čile na škole podobného typu ako je Libellus. Túto školu v detstve aj navštevovala, vďaka čomu má skúsenosti z oboch strán. V Libelluse má na starosti formačný plán a tútoring. Zároveň učí aj španielčinu.

Klára Juríková

Školský klub 1.A triedy klara.jurikova@skolalibellus.sk

Mgr. art. Alžbeta Sivčáková

Školský klub 2.A triedy alzbeta.sivcakova@skolalibellus.sk

Anna Vojtašáková DiS.art.

Školský klub 3.A triedy anna.vojtasakova@skolalibellus.sk

Mgr. Karol Vojtila

Školský klub 4.A triedy a pre 2.cyklus karol.vojtila@skolalibellus.sk
Karol má štátnicu z pedagogiky, didaktiky a psychológie a bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi. Miluje hudbu, rád spieva a hrá na hudobné nástroje. Taktiež sa venuje nemeckému jazyku. Je zástancom celoživotného vzdelávania. Jeho obľúbené motto je, že každý deň má nás naučiť niečo nové.

Je ženatý, má dve dcérky. Prácu s deťmi berie zodpovedne s cieľom pomôcť v správnej formácii ich osobností.

Mgr. Barbora Kumančíková

Špeciálna pedagogička barbora.kumancikova@skolalibellus.sk
Barbora je absolventkou špeciálnej pedagogiky, kde počas štúdia absolvovala prax na mnohých školách. Vzťah k pedagogike a samotným deťom májú v rodine, keďže jej mama je taktiež učiteľkou a práve preto sa vybrala touto cestou aj ona. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä vareniu, kde môže naplno využiť svoju kreativitu.

Mgr. Terézia Krajňáková

Logopedička terezia.krajnakova@skolalibellus.sk

Michal Krutko

Učiteľ v MŠ michal.krutko@skolalibellus.sk
Mišo vyštudoval učiteľstvo pre MŠ. Predtým než prišiel do Bratislavy, bol kantorom vo farnosti odkiaľ pochádza. Miluje hudbu, rád spieva a hrá na hudobné nástroje. Svojou zodpovednosťou a empatickým prístupom sa s láskou zaujíma okrem iného aj o zdravý emocionálny vývoj detí. Byť učiteľom chcel od malička. Jeho snom je vytvoriť školu v ktorej by sa deti netrápili a učitelia neboli otroci. Preto sa rozhodol začať svoju cestu za snom práve v MŠ Libellus.

Kristína Marušťáková

Učiteľka v MŠ kristina.marustakova@skolalibellus.sk

Mgr. Zuzana Lukáčová

Učiteľka v MŠ zuzana.lukacova@skolalibellus.sk

Mgr. Daniel Kachút

Manažér projektu a backoffice daniel.kachut@skolalibellus.sk
Daniel vyštudoval liečebnú pedagogiku. Dlhé roky pracoval v reklame a pri tvorbe audiovizuálnych diel. V škole je vedúci back office a stará sa o to, aby škola fungovala ako má. Je otcom troch deti.

otec Andrej Matis

Školský kaplán
Otec Andrej študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU. Šesť rokov bol členom Mucha Quartet. Po skončení VŠMU šiel do Ríma, kde vyštudoval teológiu a obhájil doktorát z filozofie. Má rád cudzie jazyky a hru na gitare. V roku 2020 bol vysvätený na kňaza Opus Dei, následne pracoval aj ako kaplán školy Las tablas v Madride, ktorá mala podobnú vzdelávaciu koncepciu ako Libellus. V súčasnosti je výpomocným duchovným v Dóme sv. Martina a kaplánom univerzitného centra Dowina, Brunea a klubu Gerlach.

Ing. Mária Borovská

Zriaďovateľka a koordinátorka pre duchovný piliér, riaditeľka MŠ maria.borovska@skolalibellus.sk
Maruška je dôležitou súčasťou duchovného pilieru našej školy.
Jej deti navštevovali školu podobného typu ako Libellus v Španielsku, kde sa pre náš koncept nadchla a cítila potrebu priniesť ho na Slovensko.
Pôsobila ako riaditeľka v materskej škole. Má 8 detí a 12 vnúčat.

Mgr. Jaro Zacko

Zriaďovateľ jaro.zacko@skolalibellus.sk
Jaro je podnikateľ a spolumajiteľ viacerých firiem. Ako vyštudovaný učitel matematiky-informatiky má dlhodobo túžbu tvoriť školu, kde učitelia môžu učit moderne a slobodne a kde sa deti budú cítiť dobre. Má jedného syna.
Pridajte sa do tímu Hľadáme ďalších pedagógov do tímu pre ročník 2023/2024.
Aktuálne učiteľa/ku matematiky a informatiky a vychovávateľov.
Pridať sa