Spoznajte náš tím

Budujeme tím pedagógov a učiteľov, ktorí sú nielen skvelí profesionáli vo svojich oboroch a majú radi deti, ale predovšetkým vedia byť pre žiakov vzorom a inšpiráciou.

Učiteľ je osobnosťou, ktorá okrem poskytovania poznatkov ovplyvňuje podvedomé vnímanie hodnoty žiakov v ich vlastných očiach. To, ako učiteľ k žiakovi pristupuje, ovplyvňuje to, čo si žiak o sebe myslí a cíti a v konečnom dôsledku jeho celkový úspech vo vzdelávaní.

Učiteľ, ktorý je schopný vnímať seba ako jedinečnú bytosť, nadobúda vyváženejší empatický prístup k svojim žiakom.

Vychádzame z predpokladu, že jedine pedagóg, ktorý osobne disponuje osobitosťami, ktoré chce žiakovi odovzdať, dokáže viesť žiaka k definovaným cieľom.

Marek Hodek

Projektový manažér / Učiteľ anglického jazyka, telocviku, špeciálny pedagóg
Marek má dlhoročné skúsenosti ako špeciálny pedagóg a učiteľ anglického jazyka. Pôsobil na základnej škole Navis pri Prahe, ktorej koncept a skúsenosti aplikujeme aj u nás.

Vyštudoval Špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Má bohaté skúsenosti s prácou s mladými. Verí v prirodzenú detskú zvedavosť a v túžbu po poznaní.

Lenka Kaňuchová

Pedagogička pre 1. stupeň
Lenku mnohí poznajú ako riaditeľku a učiteľku cirkevnej materskej školy v Lamači. Po viacerých rokoch s najmenšími deťmi cítila potrebu vytvoriť miesto, kde by deti mohli pokračovať v štúdiu a nielen sa vzdelávať, ale rozvíjať sa aj ako osobnosti. Preto stála pri zrode školy Libellus.

Mária Borovská

Koordinátorka tútoringu
Maruška je dôležitou súčasťou duchovného pilieru našej školy.
Jej deti navštevovali školu podobného typu ako Libellus v Španielsku, kde sa pre náš koncept nadchla a cítila potrebu priniesť ho na Slovensko.
Pôsobila ako riaditeľka v materskej škole. Má 8 detí a 5 vnúčat.

Adriana Slaninová

Lektorka anglického jazyka
Adriana u nás učí anglický jazyk prirodzenou a hravou formou. Cez piesne, riekanky, príbehy, hry a praktické činnosti deti nadobúdajú a upevňujú si schopnosti rozmýšľať a vyjadrovať sa v angličtine.
Je matkou 5 detí a má viac ako 18-ročné skúsenosti s výučbou angličtiny .

Martina Peniaková

Hudobná výchova
Martina u nás učí hudobnú výchovu. Hudba sa vinie jej životom už od detstva. Postupne účinkovala v úspešnom detskom zbore, s ktorým navštívila množstvo súťaží po celom svete. Neskôr sa počas štúdia na vysokej škole stala dirigentkou mládežníckeho zboru, s ktorým vydala dva hudobné albumy. Martina je aktuálne matkou 3 úžasne živých a muzikálnych synov. 😂🎶🎤

Martina Vajdová

Koordinátorka anglickej družiny
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu. 8 rokov pracovala v Londýne v škole s podobným zameraním ako má Libellus.
Vo výchove žiakov zhodnocuje bohaté skúsenosti z pôsobenia v skautingu a z práce v škôlke.

Klára Kováčová

Koordinátorka španielskej družiny
Klárika vyštudovala psychológiu a španielčinu. S láskou, trpezlivosťou a vnímavým pohľadom sa venuje deťom
v popoludňajších aktivitách. Prináša vždy nové a zaujímavé hry, pri ktorých sa deti vždy zabavia, ale aj niečo nové naučia. Absolvovala rok štúdia na strednej škole tohto typu
v Španielsku. Okrem toho je mamou krásnej Elišky.
Pridajte sa do tímu Hľadáme ďalších pedagógov do tímu pre ročník 2020/2021. Pridať sa