Spoznajte náš tím

Budujeme tím pedagógov a učiteľov, ktorí sú nielen skvelí profesionáli vo svojich oboroch a majú radi deti, ale predovšetkým vedia byť pre žiakov vzorom a inšpiráciou.

Učiteľ je osobnosťou, ktorá okrem poskytovania poznatkov ovplyvňuje podvedomé vnímanie hodnoty žiakov v ich vlastných očiach. To, ako učiteľ k žiakovi pristupuje, ovplyvňuje to, čo si žiak o sebe myslí a cíti a v konečnom dôsledku jeho celkový úspech vo vzdelávaní.

Učiteľ, ktorý je schopný vnímať seba ako jedinečnú bytosť, nadobúda vyváženejší empatický prístup k svojim žiakom.

Vychádzame z predpokladu, že jedine pedagóg, ktorý osobne disponuje osobitosťami, ktoré chce žiakovi odovzdať, dokáže viesť žiaka k definovaným cieľom.

Mgr. Marek Hodek

Manažér školy pre pedagogické procesy a učiteľ anglického jazyka marek.hodek@skolalibellus.sk
Marek má dlhoročné skúsenosti ako špeciálny pedagóg a učiteľ anglického jazyka. Pôsobil na základnej škole Navis pri Prahe, ktorej koncept a skúsenosti aplikujeme aj u nás.

Vyštudoval Špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Má bohaté skúsenosti s prácou s mladými. Verí v prirodzenú detskú zvedavosť a v túžbu po poznaní. Je ženatý, má jednu dcéru.

Mgr. Tinka Peniaková

Manažérka školy pre nepedagogické procesy & pedagóg náboženskej výchovy a lektor hudobnej výchovy martina.peniakova@skolalibellus.sk
Tinka má na starosti každodenný beh školy a je zodpovedná za administratívne procesy. Je vyštudovanou učiteľkou náboženskej výchovy. Ako úspešná speváčka a dirigentka je aj lektorkou hudobnej výchovy. Je matkou 3 úžasne živých a muzikálnych synov.

Mgr. Lenka Čižmáriková

Poverená riaditeľka a pedagóg pre predprimárne vzdelávanie lenka.cizmarikova@skolalibellus.sk
Lenku mnohí poznajú ako riaditeľku a učiteľku cirkevnej materskej školy v Lamači. Po viacerých rokoch s najmenšími deťmi cítila potrebu vytvoriť miesto, kde by deti mohli pokračovať v štúdiu a nielen sa vzdelávať, ale rozvíjať sa aj ako osobnosti. Preto stála pri zrode školy Libellus.

Mgr. Andrea Babicová

Triedna učiteľka 1.triedy andrea.babicova@skolalibellus.sk
Andrea vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Tam sa naučila, že všetky deti sú si rovné a tak sa k nim snaží pristupovať. Jej najväčšou túžbou je žiť a prinášať Božie kráľovstvo tam, kde je.

Mgr. Martina Vajdová

Triedna učiteľka 2. triedy martina.vajdova@skolalibellus.sk
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu. 8 rokov pracovala v Londýne v škole s podobným zameraním ako má Libellus.
Vo výchove žiakov zhodnocuje bohaté skúsenosti z pôsobenia v skautingu a z práce v škôlke.

Mgr. Mária Klačková

Triedna učiteľka spojenej triedy maria.klackova@skolalibellus.sk
Mária vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa ZŠ so špecializáciou anglický jazyk, má niekoľkoročné skúsenosti s kurzami angličtiny pre deti i dospelých. Zaujímajú ju inovatívne metódy vo vyučovaní a neustále sa vzdeláva. Je lektorkou Jolly Phonics metódy. Má dve deti a učiteľstvo vníma ako svoje poslanie.

Mgr. Alžbeta Fančiová

Učiteľka slovenského jazyka a literatúry alzbeta.fanciova@skolalibellus.sk
Alžbetka vyštudovala učiteľstvo 2.stupňa so zameraním na Slovenský jazyk a Etickú výchovu.

Mgr. Karol Vojtila

Školský klub karol.vojtila@skolalibellus.sk
Karol má štátnicu z pedagogiky, didaktiky a psychológie a bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi. Miluje hudbu, rád spieva a hrá na hudobné nástroje. Taktiež sa venuje nemeckému jazyku. Je zástancom celoživotného vzdelávania. Jeho obľúbené motto je, že každý deň má nás naučiť niečo nové.

Je ženatý, má dve dcérky. Prácu s deťmi berie zodpovedne s cieľom pomôcť v správnej formácii ich osobností.

Mgr. Viktória Malásková

Školský klub viktoria.malaskova@skolalibellus.sk
Viky vyštudovala všeobecnú psychológiu na Collegium Humanum Warsaw. Má rada deti, rada s nimi komunikuje a učí sa od nich. S radosťou ich bude sprevádzať v školskom klube, pozorovať ich správanie, a v prípade potreby im pomáhať.

Bc. Barbora Kumančíková

Asistentka pedagóga barbora.kumancikova@skolalibellus.sk
Barbora je študentkou magisterského ročníka špeciálnej pedagogiky, kde počas štúdia absolvovala prax na mnohých školách. Vzťah k pedagogike a samotným deťom májú v rodine, keďže jej mama je taktiež učiteľkou a práve preto sa vybrala touto cestou aj ona. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä vareniu, kde môže naplno využiť svoju kreativitu.

Mgr. Vierka Krištofíková

Dobrovoľníčka a asistentka viera.kristofikova@skolalibellus.sk
Vierka vyštudovala učiteľstvo 1.stupňa. U nás v škole ako dobrovoľníčka vypomáha pedagógovi v 1.triede. Je matkou 9 úžasných detí.

Ing. Mária Borovská

Zriaďovateľka a koordinátorka pre duchovný piliér maria.borovska@skolalibellus.sk
Maruška je dôležitou súčasťou duchovného pilieru našej školy.
Jej deti navštevovali školu podobného typu ako Libellus v Španielsku, kde sa pre náš koncept nadchla a cítila potrebu priniesť ho na Slovensko.
Pôsobila ako riaditeľka v materskej škole. Má 8 detí a 8 vnúčat.

Mgr. Jaro Zacko

Zriaďovateľ
Jaro je podnikateľ a spolumajiteľ viacerých firiem. Ako vyštudovaný učitel matematiky-informatiky má dlhodobo túžbu tvoriť školu, kde učitelia môžu učit moderne a slobodne a kde sa deti budú cítiť dobre. Má jedného syna.
Pridajte sa do tímu Hľadáme ďalších pedagógov do tímu pre ročník 2022/2023.
Aktuálne učiteľa/ku matematiky a informatiky a vychovávateľov.
Pridať sa