FAQ

Na stretnutiach s rodičmi často odpovedáme na podobné otázky. Tie najdôležitejšie sme pre vás zodpovedali tu.

Používate aj inovatívne metódy vzdelávania. Chcete byť alternatívnou školou?

Nie, naša vízia je moderná základná škola, ktorá používa inovatívne pedagogické metódy a didaktickú techniku. Vo výučbe používame Hejného metódu vo vyučovaní matematiky, pomôcky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, integrované tematické vyučovanie, projektové vyučovanie, experimenty, pokusy, učenie v prirodzenom prostredí, kvalitný program vzdelávania cudzích jazykov.

Náš školský vzdelávací program je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby naši absolventi mohli bez problémov pokračovať v ďalšom štúdiu.

Program obohacujeme o:

  • inovatívne pedagogické metódy
  • výchovu detí
  • osobné vedenie a tútoring
  • spoluprácu s rodinou

Prečítajte si viac o našom vzdelávaní.

Ste vzdelávacia skupina, či už základná škola?

Od školského roku 2021/2022 sme zaradení do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

V roku 2021 sme otvorili pre menšie deti a predškolákov aj Súkromnú materskú školu Libellus.

Kde prebieha výučba?

Základná a materská škola Libellus sídli v nových priestorov vedľa Železnej studničky. Priestory sú ľahko dostupné autom aj MHD, a zároveň priamo vedľa prírody. Pozývame vás k nám na návštevu.

Prijímate len prvákov?

Príjímame aj žiakov do škôlky, predškolákov a žiakov 1. – 8. ročníka, podľa aktuálnej kapacitnej situácie. Ak máte záujem o prihlásenie vašich detí, prihláste sa tu.

V budúcnosti chystáme aj strednú školu, aby žiaci u nás mohli študovať od malička až po dospelosť. Prečítajte si viac o našej vízii.

Ste cirkevná škola?

Nie sme v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi. Naším plánom je kvalitná súkromná základná škola postavená na kresťanských hodnotách. V rámci výuky máme integrované katolícke náboženstvo a spolupracujeme s katolíckou cirkvou.

Ako je náboženstvo integrované vo výchove?

Náboženstvo a kresťanské hodnoty do výchovy vnášame cez cnosti – dobré vlastnosti, ktoré sú univerzálne pre celú spoločnosť (úprimnosť, vďačnosť, štedrosť…). Výhodou je, že spájajú ľudí z veriacich aj neveriacich rodín.

Ráno máme spoločnú modlitbu. Raz týždenne dávame žiakom možnosť navštíviť sv. omšu. Nič z toho nie je povinné a žiak sa môže slobodne rozhodnúť, či sa chce modlitby alebo sv. omše aktívne zúčastniť.

Musím byť veriaci katolík, aby ste moje dieťa prijali?

Nie je podmienkou, aby ste boli veriaci, sme otvorení pre všetkých. Dôležitý je súlad rodiny s naším prístupom a účasť na výchove detí k cnostiam.

Nosia vaši žiaci uniformy?

Áno, súčasťou nášho školského étosu sú aj uniformy.

Veríme, že tak prispievame k pocitu spolupatričnosti, pomáha nám stierať sociálne nerovnosti a všeobecne je to niečo, na čo sú žiaci hrdí.

My učitelia máme tiež dresscode, ktorý dodržiavame. Hoci sa jedná len o zovňajšok, prispievame tak k celkovému školskému prostrediu a vyjadrujeme tým svoj vzťah k vzdelávaniu.

Ako prebieha zápis?

Pozrite si celý proces prihlasovania žiakov.

Aký je príspevok na vzdelávanie?

Pokrytie všetkých nákladov spojených s organizáciou a fungovaním SZŠ Libellus je z veľkej časti závislé od príspevkov rodičov, sponzorov, prípadne získavame finančné prostriedky z firemných grantov.

Snažíme sa poskytnúť možnosť štúdia všetkým rodinám, ktoré majú o kvalitné vzdelanie svojich detí u nás záujem. S rodinou preto vedieme dialóg a finančné prekážky nie sú tie, ktoré by rozhodovali o prijatí alebo odmietnutí žiakov.

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené príspevky na vzdelávanie.

Základná škola

  • Príspevok na vzdelávanie školákov + Školský klub:  350 € mesačne
  • Druhý súrodenec: 250 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)
  • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne (vzdelávanie so školským klubom)

Strava: cca 50 € mesačne nie je v cene (poskytujeme aj možnosť bezlepkovej alebo bezlaktózovej stravy, prípadne iných diét)
Zápisné: 400 €
Zápisné sa platí jednorazovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe)
Zľava 50 % na zápisné pri prestupe z MŠ Libellus alebo pri zápise ďalších súrodencov.

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Materská škola

  • Príspevok na vzdelávanie + klub detí: 350 € mesačne
  • Druhý súrodenec: 250 € mesačne
  • Tretí a ďalší súrodenec: 200 € mesačne

Strava = desiata+obed+olovrant (70 € mesačne) nie je v cene príspevku na vzdelávanie. Cena sa odvíja od množstva odstravovaných dní dieťaťa

Príspevok sa platí ročne, polročne alebo mesačne podľa rozhodnutia rodičov. Príspevok sa platí za 12 mesiacov.

Vrátna záloha pri zápise: 2 mesačné príspevky

Asistenti

V prípade potreby máme počas vyučovania k dispozícii pre žiakov aj pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga. Náklady na asistentov dohadujeme s rodinami žiakov na základe individuálnych rozhovorov a potrieb (približný náklad na pedagogického asistenta je 200 € na žiaka).

Chcete o nás vedieť viac?

Ozvite sa nám, radi vám odpovieme na vaše otázky.