Zápis do 1. ročníka ZŠ Libellus 2024/2025

Vážení záujemcovia,
Teší nás Váš záujem o školu Libellus. Dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do 1. ročníka našej školy.

  • Do 5. apríla 2024 je potrebné vyplniť záväznú elektronickú prihlášku 
  • 12. – 13. apríl: zápis v škole (prezenčne v škole Libellus)
  • 20. apríl: skupinový skríning školskej zrelosti (prezenčne v škole Libellus)

Elektronická prihláška

Ako prebieha zápis

12. – 13. apríl – zápis
Na základe vyplnenej elektronickej prihlášky zašleme rodičom pozvánku na zvolenie si želaného termínu zápisu buď 12. alebo 13. apríla.
Odporúčame, aby sa zápisu zúčastnilo dieťa v sprievode oboch rodičov.
Dieťa absolvuje pohovor s učiteľom a v tom istom čase sa stretnú rodičia dieťaťa s vedením školy. Samotný zápis dieťaťa bude trvať cca 60 minút.
Na zápis je potrebné si priniesť občianske preukazy rodičov, rodný list dieťaťa (stačí fotokópia).

20. apríl – skupinový skríning školskej zrelosti
Skupinový skríning sa bude konať prezenčne. Pozvánku pošleme zapísaným rodičom. Skríning budú robiť deti v skupine rovesníkov bez prítomnosti rodičov. Trvanie skríningu bude cca 60 minút.

Prijatie dieťaťa
Na základe výsledkov zo zápisu a skupinového skríningu školskej zrelosti škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 1. ročníka. Po prijatí dieťaťa do školy zákonní zástupcovia školy podpisujú so školou Zmluvu o vzdelávaní.