Infomail ZŠ - február 2024

Milí rodičia. 

V polovici školského roka vám prinášame náš tradičný mesačný infomail.

Čo sme prežili v januári

V januári sme sa s deťmi oddýchnutí po vianočných prázdninách opäť pustili usilovne do učenia.

Veríme, že nás sledujete na Facebooku a vidíte nádherné výtvory detí v School Clube, zábavnú chémiu v Kidslabe, či návštevu bábkového divadla.

V tomto mesiaci sa venujeme čnosti – miernosť, záznam z prednášky s Caro nájdete na našej webstránke.

Sme radi, že deti absolvovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Gratulujeme všetkým, ktorí sa do školského kola dostali a tiež postupujúcim do okresného kola.

V tomto období sme v polčase roka a hodnotíme doterajšie výsledky, nastavujeme ciele a výzvy pre druhý polrok. Na klasifikačnej porade sme vyhodnotili akademické výsledky

detí a v týchto dňoch chystáme aj pre vás spätnú väzbu v podobe slovného hodnotenia a pre ročníky druhého cyklu aj v podobe cez Edupage.

Čo nás čaká vo februári

Prosím nezabudnite prihlásiť svoje deti tento týždeň na workshopy na mesiac február.

 • Prvopiatková omša 

V piatok 2. februára sa bude konať tradičná prvopiatková školská omša v priestoroch materskej školy. Ste srdečne vítaní. Po jej skončení si s vami radi dáme teplú kávu či čaj v našej útulnej Kitchen. 

 • Deň otvorených dverí

V utorok 6.2. sme pripravili jedinečný Deň otvorených dverí. Je určený pre rodičov, ktorí už majú dieťa v ZŠ alebo MŠ a chcú prihlásiť aj súrodenca. Priblížime vám proces prijímania, zverejníme dôležité dátumy a odpovieme nna vaše otázky.

 • Prednáška pre rodičov

V stredu 7.2. príde do školy opäť Ľubica Noščáková, ktorá je mentorkou RCPÚ. Na stretnutí vám priblíži jedinečnosť inovatívneho vzdelávacieho prístupu k deťom. Poskytne vám rady skúseného pedagóga a mamy, ako zistiť, že sa vaše dieťa osobnostne rozvíja a napreduje v poznávaní. Aké otázky je dobré dieťaťu klásť, aby sme vedeli, či v škole naozaj napreduje. 

 • Karneval

V piatok 9.2. budeme mať v škole karneval. Témou je NOEMOVA ARCHA. V maskách budeme celý deň počas vyučovania aj v School Clube. Tým pádom je tento deň aj dňom bez školských uniforiem.  

 • Personálne zmeny

Sme veľmi radi, že náš tím angličtinárov od 1. februára doplní Lucia Hegerová, ktorá bude učiť piatakov až siedmakov v tandeme s Rossom Baxterom.

Na pozíciu učiteľa chémie nastúpi Dominika Muchová, ktorá už úspešne vedie poobedné science workshopy.

Je možné, že sa od februára bude upravovať rozvrh hodín, ktorý prispôsobujeme aj externým pedagógom. Nebude sa meniť (posúvať) začiatok a koniec vyučovania, zmeníme iba poradie hodín. Vynasnažíme sa hodiny angličtiny v prvom cykle rozložiť do viacerých dní. O zmenách vás budú informovať triedni učitelia v týždenných plánoch. Všetky zmeny budú priebežne transparentne zobrazené aj v Edupage.

 • Učebnice angličtiny

Učebnice  angličtiny, ktoré sme deťom zakúpili na polroka majú v predsádke špecifický QR kód, pomocou ktorého môžete vytvoriť deťom vlastné konto. Cez neho budete mať prístup ku všetkým online materiálom.

 • Tútoring

V tomto mesiaci dostanete aj pozvanie na ďalšie tútoringové stretnutie. 
Stretnutie má prebehnúť práve vo februári, nakoľko sme v polovici plnenia septembrových predsavzatí.  

 • Prvé sväté prijímanie

Vo februári začne aj príprava na Prvé sväté prijímanie. Prihlášku na prípravu k sviatostiam nájdete ako anketu zadanú v Edupage. V prípade záujmu, ju prosím vyplňte. Prvé sväté prijímanie bude 11.5.2024 o 10:00 v kostole sv. Margity v Lamaci. 

 • Obedy a krúžky

Naďalej pokračuje aj v druhom polroku štátna dotácia na obedy. Ceny v Edupage nájdete už s touto zvýhodnenou cenou. Od februára budeme v Edupage nastavovať aj poplatky za krúžky na druhý polrok. 

 • Uniformy

V tomto mesiaci je možné objednať rovnošaty (uniformy) pre vaše deti. Môžete tak urobiť do 15.2.2024 online tu: uniformy objednanie

 • Duchovná obnova

Keďže pomaly končí fašiangový čas, pripravujeme pre našu komunitu rodičov a učiteľov v spolupráci s Otcom Andrejom osobné stíšenie sa – duchovnú obnovu. Bude sa konať 16. marca od 9:00 v priestoroch školy. Srdečne Vás pozývame.