Harmonogram školského roku 2023/2024


September

4.9. Začiatok školského roku, sv. omša
13.9. Stretnutie rodičov ZŠ aj MŠ
13.9. Outdoorové cvičenie
15.9. Štátny sviatok

Október

3.10. Akadémia rodiny
30.10.- 31.10. Jesenné prázdniny

November

1.11. Štátny sviatok
2-3.11. Riaditeľské voľno (vzdelávanie učiteľov)
7.11. Prednáška o čnosti
20.11 Klasifikačná porada 1/4
28.11 Stretnutie rodičov ZŠ aj MŠ

December

5.12. Deň otvorených dverí
20.12. Vianočné stretnutie s rodičmi
27.12.-31.12. Vianočné prázdniny

Január

1.-7.1. Vianočné prázdniny
8.1. Nástup do školy
9.1. Prednáška o čnosti
22.1. Klasifikačná porada 1/2
31.1. Polročné vysvedčenie

Február

6.2. Deň otvorených dverí pre súčasných rodičov ZŠ a MŠ
9.2. Fašiangový karneval

Marec

1.3. Spustenie elektron. prihlasovania záujemcov o prvý ročník 2024/25
4.3.-8.3. Jarné prázdniny
12.3. Prednáška o čnosti
16.3 Duchovná obnova pre rodičov a priateľov školy
19.3 Deň otvorených detí
28.3.-29.3. Veľkonočné prázdniny

Apríl

1-2.4. Veľkonočné prázdniny
8.4. Klasifikačná porada 3/4
12.4.-13.4. Zápis do prvého ročníka 2024/25
16.4. Stretnutie rodičov školy ZŠ aj MŠ
20.4. Skríning školskej zrelosti pre deti zapísané do prvého ročníka 2024/25
26.4. Deti učia rodičov

Máj

7.5. Prednáška o čnosti
17.5. Zápis do Materskej školy 2024/25
25.5 Libellus Family Day
27.- 30.5. Škola v prírode

Jún

13.6. Noc v škôlke
17.6. Klasifikačná porada 4/4
18.6. Stretnutie rodičov školy ZŠ aj MŠ
26.6. Rozlúčka s predškolákmi MŠ, stretnutie s rodičmi budúcich prvákov
28.6. Ukončenie školského roku, vysvedčenie