Ohľaduplnosť

Čnosť na mesiac september. (2.cyklus)