Vzdelávanie rodičov a coaching riaditeľov škôl

Celoročne organizujeme coaching pre riaditeľov základných škôl.