Rozpis krúžkov 2.polrok

PONDELOK

13:30-15:30 Gitara

15:00-16:00 Športový klub

UTOROK

14:00-15:00 Španielsky jazyk

STREDA

15:00-17:00 (každá 2.) Dobrodružný krúžok

PIATOK

14:00-16:30 Klavír