Rozpis krúžkov 2021/2022

PONDELOK

13:00-17:00 Gitara

15:00-16:00 Konverzácie v anglickom jazyku

UTOROK

14:00-15:00 Španielsky jazyk

15:30-17:00 Kreatívna dielňa

STREDA

15:00-17:00 (každá 2.) Dobrodružný krúžok

ŠTVRTOK

15:00-16:00 Počítačový krúžok

PIATOK

13:00-16:00 Klavír