Rozpis krúžkov

PONDELOK

14:00-16:00 Gitara

15:30-17:00 Katechézy Dobrého Pastiera

15:00-16:00 Športový klub

UTOROK

14:00-15:00 Španielsky jazyk

15:00-16:00 Detektívny krúžok

STREDA

15:30-17:00 (každá 2.) Dobrodružný krúžok

PIATOK

14:00-15:30 Klavír