Rozpis krúžkov 2021/2022

PONDELOK

13:00-16:30 Gitara

UTOROK

14:30-15:30 Kreatívna dielňa

STREDA

15:00-16:00 Školský časopis

15:30-17:00 (každá 2.) Dobrodružný krúžok

ŠTVRTOK

15:00-16:00 Počítačový krúžok

PIATOK

13:00-14:00 English club 1

14:00-15:00 English club 2

12:00-15:30 Klavír