Neprijali vaše dieťa na spádovej materskej škole? Využite štátny príspevok v MŠ Libellus.

Vedeli ste, že:
Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Viac o príspevku (na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny).

Využite štátny príspevok v MŠ Libellus

Ak ste sa neúspešne pokúsili prihlásiť svoje dieťa vo veku 3 až 6 rokov do spádovej štátnej materskej školy, môžete mať nárok na predĺžený rodičovský príspevok, ktorý môžete použiť na úhradu príspevku na vzdelávanie v materskej škole Libellus.

Odporúčame pre rodičov, ktorých deti neprijali do materskej školy v Lamači, Dúbravke, Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi a okolí.

Ako to funguje?

Príspevok sa poskytuje na celý školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Výška rodičovského príspevku je rovnaká, ako ste poberali do troch rokov veku dieťaťa – minimálne 301 eur alebo 412,60 eur, ak ste predtým poberali materské.

Nárok na tento príspevok máte aj v prípade, ak pracujete a dieťa umiestnite v súkromnej materskej škole, ako je tá naša. Dôležité je vedieť, že výška vášho príjmu neovplyvňuje váš nárok na príspevok.

Pre uplatnenie nároku na príspevok je nevyhnutné, aby ste mali negatívne rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej školy, ktoré nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

O materskej škole Libellus

Naša súkromná materská škola Libellus ponúka kvalitné predprimárne vzdelávanie a je pripravená poskytnúť vašim deťom to, čo potrebujú pre ich celistvý rozvoj.

  • úzka spolupráca školy a rodiny
  • výchova k čnostiam
  • láskavý a rešpektujúci prístup
  • moderné pedagocické metódy: ranná stimulácia, elkoninova metóda fonematického uvedomovania, hejného matematika
  • anglický jazyk, pohybové aktivity, informatika
  • tútorialny prístup (osobný rozvoj dieťata)
  • katolícke hodnoty
  • spolupráca so základnou školou Libellus (dieťa prirodzene a bez stresu pokračuje v našej škole)

Viac o MŠ Libellus.

S rodičovským príspevkom môže byť náklad na súkromnú škôlku pokrytý a Vaše dieťa môže mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré si zaslúži. Zároveň bude mať príjemný a jednoduchý prechod do kvalitnej základnej školy Libellus.

Ozvite sa nám a radi vás stretneme a predstavíme vám našu materskú školu.

PRIHLÁSIŤ DIEŤA

Chcete o nás vedieť viac?

Zavolajte nám +421 907 531 568 alebo napíšte na riaditelms@skolalibellus.sk. Radi vám odpovieme na vaše otázky.