Prednáška o čnosti: Priateľstvo

Keď hovoríme o priateľstve, je dôležité zdôrazniť, že nejde o teoretické vedomosti, o to, že o tejto téme veľa vieme, a povieme o tom krásne citáty, ale ide o to, že ten, kto skutočne vie, čo je priateľstvo, je ten, čo je dobrý priateľ. Ak máte naozaj dobrého priateľa, viete najlepšie, čo je priateľstvo.

Preto som si dnes myslela, že namiesto toho, že vám dám dlhú prednášku o tom, čo je priateľstvo, myslím si, že viac získame, ak každý z nás, ktorí sme tu prítomní, dáme dokopy naše osobné skúsenosti a dôjdeme k spoločnému záveru, ktorý spolu vytvoríme.

Stále chcem, aby sme nestratili z očí otázku, ktorú sme si kládli v októbri:

Kým chcem byť?

Toto je otázka, ktorá sprevádza naše prednášky o cnostiach a je dôvodom toho, prečo tu spolu sedíme.

Chceme byt šťastní a vieme, že cesta cností je cesta k radosti.

Priateľstvo je dnešná téma. Neviem, či sa dá povedať, že priateľstvo je cnosť ale viem povedať, že “Priateľ je ten, ktorý ti pomôže byt lepším človekom.” Lepším a šťastnejším. A myslím si, že všetci čo sme tu, chceme sa stať lepšími a šťastnejšími.

Je dokázané, že priateľstvo v živote človeka tvorí veľmi veľkú časť šťastného života.

Možno ste počuli slová z Knihy Sirachovcovej: „Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom.“

Alebo Cicero ktorí hovorí:

„Po múdrosti je priateľstvo najväčší poklad, čo dostali ľudia od bohov. Je to boží dar, väčší ako bohatstvo, zdravie, moc, pôžitok…“

Kto z nás by nechcel vlastniť dobrý poklad? Predpokladám, že všetci. Ideme za týmto pokladom.

Keď máte radi dobrodružné filmy ako napríklad Piráti  z Karibiku, vieme, že ísť za pokladom, nie je vôbec jednoduchá úloha, vyžaduje si to vytrvalosť, denné znášanie starostí, nebezpečenstvá, prekonanie sa, blúdenie a nájdenie cesty späť, atď. Ale keď sa ten poklad nájde, celá naša namáha stojí za to. Máme priateľa, teda máme obrovský poklad. To nie je zadarmo, len tak, ale potrebujeme do toho investovať.

Dnes ideme objaviť tento poklad a spolu chceme nájsť cestu, ako sa k nemu dostať.

Spoločná aktivita

Chcem, aby ste sa rozdelili do 7 skupín. Každá skupina dostane jednu otázku. Budú ju tvoriť rôzne aspekty priateľstva.

Necháme si 10 – 15 minút, aby každá skupina diskutovala o konkrétnom aspekte a potom jeden z každej skupiny bude na záver prezentovať výsledky diskusie. Na prezentáciu budete mať 3 minúty.

Otázky:

  1. „Priateľstvo spočíva najmä v tom, že človek miluje druhého, a nie v tom, že je milovaný tým druhým.“ Diskutujte o tejto vete a povedzte, či je toto tvrdenie pravdivé. Ak áno, ako ho možno dosiahnuť?
  2. Čo by ste mohli urobiť pre svojich priateľov, aby váš vzťah k nim rástol, prehlboval sa? Ako sa môžete stať lepšími priateľmi, kamarátmi?
  3. Ako možno získať nových priateľov v prostredí, v ktorom žijete? Aké sú podľa vás kroky, ktoré je potrebné urobiť na dosiahnutie tohto cieľa?
  4. Priateľstvo si vyžaduje aj poskytnutie pomoci priateľovi. A niekedy je takouto pomocou napomenutie medzi štyrmi očami. Poznáte túto prax, je vám blízka, niekedy ste ju sami vyskúšali? Prijímate od druhých túto pomoc alebo sa hneváte? Je to podľa vás dôležité?
  5. Existujú v priateľstve hranice? Ak áno, aké? Môže priateľ prosiť o zlé veci?
  6. Ako je možné obnoviť priateľstvá po covide a vrátiť sa k osobným stretnutiam? Aké boli vaše stretnutia predtým a aké sú teraz?
  7. Je možné napraviť rozbité priateľstvo, ktoré bolo pre vás dôležité? Ak áno, ako?

Záver

Ďakujem vám veľmi pekne za vaše myšlienky. Pozývam vás, aby ste si nechali minúta ticha na to, aby si každý dal jedno predsavzatie k našej dnešnej téme. Veľa sme počuli z osobnej skúsenosti ostatných, to nás môže inšpirovať. Uvažujte nad tým, čo konkrétne potrebujete, aby ste sa stali lepšími priateľmi a získali lepších priateľov … možno je potrebné o téme viacej premýšľať, premyslieť si ďalšie kroky a v nich vytrvať.

ĎAKUJEM!