Rodinná opekačka

Na začiatku roku sme začali tradičnou rodinnou opekačkou. Bolo príjemné sa stretnúť s rodinami a priateľmi školy pri neformálnom posedení pri ohni.