Predstavenie školy rodičom [ONLINE]
Milí rodičia a záujemci, pozývame vás na online stretnutie v utorok 7.4.2020 o 17:00, kde vám predstavíme náš prístup a stretnete pedagogický tím.
Predstavenie školy rodičom [ONLINE]

Prihlásenie žiakov


Milí rodičia, otvorili sme prihlasovanie žiakov na rok 2020/2021.
Prihlásiť sa môžete online.
Prihláste žiaka
Prihláste sa
Najbližšie udalosti
07. 04. 17:00 Predstavenie školy rodičom ONLINE
09. 04. Veľkonočné prázdniny
12. 04. Termín na prihlasovanie žiakov
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.