Aktuálne: voľné miesta v prvej a druhej triede a v škôlke!
Na poslednú chvíľu sa nám uvoľnilo ešte pár miest v prvej a druhej triede školy a máme ešte aj pár miest v materskej škole. Svoje deti môžete prihlásiť tu.
Prihlásiť žiaka.

Naším cieľom sú dobré, vzdelané, samostatné a šťastné deti.


Cieľom nášho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je to, aby sa absolventi vzdelávania dokázali tešiť z objavovania nových vedomostí a zo získavania nových skúseností a zručností. Záleží nám na kvalitnom vzdelaní a zároveň vidíme veľkú potrebu v budovaní morálnych hodnôt v spoločnosti.

Našou víziou je vytvoriť ekosystém škôl s rovnakým zameraním, na ktorých môžu žiaci postupne študovať od malička až po dospelosť. Od roku 2021 je naša základná škola zaradená do Siete škôl SR a na základe záujmu rodičov otvárame aj materskú školu.
Najbližšie udalosti
26. 10. Tvorivé dielne
28. 10. Jesenné prázdniny
29. 10. Jesenné prázdniny
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.