Tešíme sa na vaše deti!
 • Prihláste deti do materskej školy Libellus: Máme voľné miesta pre menšie deti aj pre predškolákov

 • Prestúpte do ZŠ Libellus. Máme pár voľných miest v 3., 4., 5., 6., a 7. triede.

 • Prihlásiť žiaka.
  Pre viac info volajte na +421 907 531 568 alebo napíšte nainfo@skolalibellus.sk
  Najbližšie udalosti
  Úzka
  spolupráca
  s rodinou
  Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
  a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
  Kvalitné
  vzdelanie
  Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
  Osobné
  vedenie
  Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.