Prihlasovanie žiakov
V školskom roku 2022/2023 prijímame:
  • predškolákov a prvákov
  • pár voľných miest je aj v 2. - 4. triede
  • a otvárame aj druhý stupeň ZŠ (5. a 6. ročník)!

Prihlásiť žiaka.
Pre viac info volajte na +421 905 606 056 alebo napíšte marek.hodek@skolalibellus.sk
Najbližšie udalosti
31. 05. Oslava učenia
01. 06. Športová olympiáda rodičov s deťmi
06. 06. Prednáška k čnosti- Radosť
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.