Prihlasovanie žiakov - hľadáme predškolákov
Milí rodičia, otvorili sme prihlasovanie žiakov na rok 2020/2021. Prihlásiť sa môžete online.
Trieda prvákov je už takmer obsadená. Voľné miesta sú v triede predškolákov a v spojenej triede (2., 3. a 4.ročník). Ak máte doma šikovného škôlkara a chcete ho prirodzeným a radostným spôsobom priblížiť do školského života, prihláste ho k nám.

Prihláste žiaka
Najbližšie udalosti
27. 10. Jesenné dielne
29. 10. Jesenné prázdniny
10. 11. Konzultácie učiteľov s rodičmi
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.