Deň otvorených dverí ONLINE (streda 25.11. od 17:00)
Z dôvodu epidemiologický obmedzení na všetkých školách v SR sme sa rozhodli miesto tradičného dňa otvorených dverí urobiť ONLINE Deň otvorených dverí.

Čo vás čaká:
• Predstavíme vám náš koncept
• Dozviete sa o našom vzdelávaní
• Spoznáte pedagogický tím
• Ukážeme vám našu víziu
• Odpovieme na vaše otázky

Budeme sa na vás tešiť v stredu 25.11. od 17:00.
Na stretnutie sa  prihláste tu a pošleme vám odkaz na webinár.
Najbližšie udalosti
11. 12. Deň tútorov
17. 12. Libellus Vianoce
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.