Deň otvorených dverí
Pozývame na Deň otvorených dverí v utorok 19.3.2024 o 16:30

  • Prihláste deti do materskej školy Libellus: Máme voľné miesta pre menšie deti aj pre predškolákov

  • Prestúpte do ZŠ Libellus. Máme pár voľných miest v 3., 4., 5., 6., a 7. triede.

Prihlásiť žiaka.
Pre viac info volajte na +421 907 531 568 alebo napíšte info@skolalibellus.sk
Najbližšie udalosti
16. 04. Stretnutie rodičov ZŠ, o 16.00
17. 04. Stretnutie rodičov MŠ, o 16.00
20. 04. Druhé kolo zápisu do 1. ročníka
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.