Prihlasovanie žiakov
NOVINKA: V školskom roku 2022/2023:
  • otvárame novú triedu MŠ! (máme voľné miesta pre menšie deti a aj pre predškolákov)
  • posledné voľné miesta sú v 2. - 4. triede
  • a otvárame aj druhý stupeň ZŠ (5. a 6. ročník)!

Prihlásiť žiaka.
Pre viac info volajte na +421 905 570 522 alebo napíšte ozlibellus@gmail.com
Najbližšie udalosti
05. 09. Slávnostné zahájenie nového roku
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.