Máme jasnú víziu
Máme plán byť modernou 9-ročnou základnou školou, ktorá rozvíja deti nielen vedomostne ale komplexne. Spolupracujeme s rodičmi a deťom ponúkame tútoring počas celého štúdia.

Ročník 2019/2020 sme otvorili ako výchovno-vzdelávacia skupina.
Prihláste sa
Najbližšie udalosti
17. 11. Druhé stretnutie Akadémie rodiny
18. 11. Školenie pre pedagógov - Leadership s úctou k človeku
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi z učenia. Používame inovatívne metódy a učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja s ohľadom na jeho možností, schopností, tempo, atď.