Deň otvorených dverí
Pozývame na Deň otvorených dverí v utorok 5.12.2023 o 16:30

  • Prihláste deti do materskej školy Libellus: Máme voľné miesta pre menšie deti aj pre predškolákov

  • Prestúpte do ZŠ Libellus. Máme pár voľných miest v 3., 4., 5., 6., a 7. triede.

Prihlásiť žiaka.
Pre viac info volajte na +421 907 531 568 alebo napíšte info@skolalibellus.sk
Najbližšie udalosti
05. 12. Prednáška o rodinnej výchove o 16.00 (Ľubica Noščáková)
05. 12. Deň otvorených dverí, o 16.30
20. 12. Vianočné stretnutie s rodičmi 15.30 - 17.30
Úzka
spolupráca
s rodinou
Vzdelávanie a výchova je v prvom rade právom
a zodpovednosťou rodičov. Naša škola preto úzko spolupracuje s rodinami, aby pomohla v harmonickej výchove detí.
Kvalitné
vzdelanie
Kladieme veľký dôraz na kvalitu vzdelávania. Naším cieľom je príjemná atmosféra, v ktorej sa deti radi učia. Používame inovatívne metódy, projektové vyučovanie a individuálny prístup. Učíme deti premýšľať a svoj názor si obhájiť vo vzájomnej úcte a rešpekte.
Osobné
vedenie
Každému žiakovi je pridelený osobný tútor, ktorý ho vedie počas celého štúdia podľa jeho individuálneho plánu rozvoja, s ohľadom na jeho možnosti, schopnosti, tempo, atď.