Vytrvalosť (2. cyklus)

Predtým ako začnem hovoriť o vytrvalosti, myslela som že sa oplatí vysvetliť zmysel týchto prednášok. Prečo sa oplatí počúvať raz do mesiaca niečo o čnostiach.

Čo chcem v živote? Kým sa chcem stať? Myslím si, že sú to otázky, ktoré sme si  každý z nás položili a nie iba raz ale stále si ich kladieme. Odpoveď predpokladám, že máme tú istú: chcem byť šťastný.

Nasledujúca otázka znie: Čo znamená byť šťastný?

Mať veľa peňazí? Byť šéfom veľkej firmy? Mať úspech v nejakom projekte?

Raz som počula, že sme šťastní ak náš ciel je kultivovať to čo sme, tam investovať. Zaujímavé je že často krát keď pozeráme náš dnešný deň, týždeň alebo posledné roky vidíme, že viac investujeme do toho, čo chceme mať alebo čo robíme.

Čo by sa stalo, keby že stratíme z jedného dňa na druhý peniaze, alebo našu prácu? Máme nejakú nehodu a zostaneme na vozíku?

To čo zostane sme my. Ak nepracujeme na sebe, rozpadneme sa.

A ta práca čo by sme chceli navrhnúť, je práca na čnostiach. Cnostný človek, človek čo pracuje na svojom osobnom raste, je človek ktorý bude šťastnejší.

Môžu mu zobrať všetko, keď je pracovitý, štedrý, vytrvalý, radostný, ten človek dokáže ísť ďalej. Ten človek je šťastný. Ten človek sa nevzdá.

Škola Libellus nám ponúka investovať do toho kým SME, na to aby sme boli lepšími, aby sme vedeli každý z nás osobnostne rásť. Aby sme si vytvorili osobný plán k osobnému rastu.

Najefektívnejšia forma, aby aj naša rodina a tí, ktorých máme okolo seba tak isto rástli, nie iba aby viac mali alebo viac robili, ale aby boli lepšími  osobami. To je to najlepšie, čo môžete dať vašim manželkám, manželom a deťom.

Minulý týždeň som sa rozprávala s jednou univerzitnou profesorkou, ktorá učí didaktiku. A ona povedala žiakom: vy ako učitelia musíte byť výbornými odborníkmi a ľuďmi. Ďalej pokračovala: čo je podľa vás dôležitejšie, byť výborným odborníkom alebo výborným človekom. Odpovedali: výbornými ľuďmi.

Ďalšia otázka bola: čo robíte, aby ste boli lepší odborníci? Chodíme do školy, učíme sa, navštevujem nejaký kurz. A čo na to, aby ste boli lepším človekom? NIČ!!

Čo robím ja, aby som sa stal lepším človekom?

Táto škola podľa mňa je výborná v tom, že nás chce formovať  ako byť lepšími  osobami. To je veľmi dôležité. To robí obrovský rozdiel. Naša cesta ide cez cnosti, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. To je VEĽKÉ PLUS!!

Minulý mesiac sme hovorili o poriadku.

Je to veľmi dôležitá cnosť na to, aby sme nezabudli, kam smerujem svojím životom. Kam ide život vašich detí.

Nastaviť si rebríček priorít v našom živote podľa toho, kým chceme byť. A raz za čas sa vrátiť a pozrieť, ako mi to ide. A znova začnem a dám si konkrétny cieľ.

Začali sme.

A tu priochádžýa naša cnosť na október. Ako to ide.

VYTRVALOSŤ

Ako ľahko začíname, no, to nadšenie ako ľahko stratíme. Dúfam, že poriadok sme ešte nevzdali. Ak áno znova do toho.

A zas príde moja otázka… KÝM CHCEM BYŤ?

Svätí mali veľmi jasné to čo v živote chceli a ich každodenné konanie tomu zodpovedalo. Tak isto treba povedať, že samozrejme nemali to jednoduché. Som si istá, že veľa krát padli, niekedy mali pocit že to nedokážu, ale aký bol kľuč? Nestratili ten cieľ čo mali a vstali koľko krát bolo treba.

Mne osobne viac pomáha, keď vidím ako ľudia padli a vstali ako vidieť dokonalých ľudí s dokonalosťou sa neviem identifikovať. Ale keď vidím ako svätý Peter zaprel 3x Ježiša a akú mal silnú povahu a hoci taký bol stal sa skalou Cirkvi.

Mam kamarátov, čo sa úplne deprimujú, keď si pozerajú na Instagrame svojich známych, dokonalá rodina a moja je od toho ďaleko. Dokonalosť je iba na Instagrame. Reálny život je vstať, začínať, padať, znova vstať.

Kým chcem byť?

To bude náš cieľ. Máme cestu ako na to, cestou je ten čas. Dnes, zajtra, tento rok. Začínam kráčať a pokračujem za cieľom.

Je veľmi doležíte mat cieľ vždy prítomný, lebo inak to veľmi rýchlo vzdáme. Prečo to chcem robiť?

Mať jasný cieľ. Vytrvať v našich malých cieľoch.

Čo to znamená:

Trpezlivosť

Počítať s časom, pravdepodobne tie veci nezmením za 5 minút, ani možno za 1 rok. Ale trpezlivosť je pokračovať a nevzdať to keď prídu ťažkosti, alebo keď to nedáme hneď.

Terajšia doba nepodporuje veľmi našu trpezlivosť. Stačí niekedy, že mobil nereaguje 30 sekúnd a už chceme reštartovať alebo 2 sekundy sa nám sekne počítač a chceme dať escape.

Jeden coach, otec rodiny, povedal deťom keď išli niekam autom. Nenaštartujem hneď, keď bude zelená, ale počkám 5 sekúnd, uvidíte ako začnú ostatní trúbiť. S deťmi začali, raz, dva, tri a už šoféri za nimi nervózne trúbili.

Nie sme zvyknutí, aby nám veci nefungovali hneď …

Vytrvať je vedieť čakať.

Keď niečo začína byť ťažké, vtedy je čas cvičiť si našu vytrvalosť. Alexander Havard, keď hovorí o vytrvalosti hovorí o „politike malé nevzdávanie sa“.

Je ťažšie, potrebujem vynaložiť väčšiu námahu, to je možnosť osobného rastu. Prekonám sa a idem.

Všetko čo je veľké začínalo malé. Strom ako malé semienko, nejaká firma rovnako. Napríklad firmu IKEA začínal Ingvar Kamprad, keď mal 17 rokov predal peňaženky a rámy a teraz po celom svete.

Aj ja keď sa vidím malá, malý alebo že ten cieľ je príliš ďaleko. Neboj sa, začni a pokračuj. Buď trpezlivý hlavne so sebou.

Znova začínať

Miguel de Unamuno španielsky filozof a spisovateľ povedal “Nevzdávajte sa ani, keď ste sa vzdali, nepovažujte sa za otroka, ani keď ste otrokmi.“

Stane sa, že niečo sme vzdali. Prehrali sme, nevedeli sme vstať. Zas príde časť vytrvalosti. Nevzdávam to aj, keď už som to vzdala alebo nedala. Vytrvalosť zahŕňa to aj našu schopnosť poučiť sa z neúspechu a skúsiť to znova. 

Mám príklad kamarátky, chcela byť sudkyňou. Vždy bola druhá na skúškach. Ale nevzdala sa. Brala si voľno v robote, učila sa veľmi veľa a znova. 17-krát a už je tam, kde chcela. Nedala to nevzdala to.

Nejako sa pozbieram, zas obnovujem to kým chcem byť, aký je môj cieľ a idem.

Vytrvať: Byť trpezlivý a začať znova.

Jeden psychiater hovorí:

„Vytrvalý  človek ide ďalej ako inteligentný človek“

Je to v našich rukách. Rozdiel medzi tým, aby ste boli priemerní alebo skvelí v tom, čo robíte, je schopnosť vytrvať v náročných obdobiach vo svojej snahe a zvládnuť ťažkosti a neúspechy.“

A je to tak. Príkladov je veľa: pozitívnych aj negatívnych.

Boj proti “nechce sa mi” . Aby sa stalo….chce sa mi aj keď sa mi nechce.

Týmto postojom posilníme našu vôľu a bude veľký rast aby sme boli vytrvalí. Sú malé cvičenie, čo smerujú k tomu

  • Ranné vstávanie hneď: prvý moment sa prekonáme. Nechce sa mi, ale chcem…
  • Detox s mobilom: povedať si hodinu bez. Alebo keď máme spoločné obedy mobil nechám v izbe… Alebo keď ideme spať.
  • Sústrediť sa keď pracujeme od začiatku dokonca. Medzi tým nerobím iné veci..

Navrhujem vám si niečo dať, aby sme našu vôľu posilnili a takto sme vedeli čakať a znova začínať.

Istá cesta aby sme pomaly sa blížili ku cieľom, kým chcem byť.

Otočiť to, nechce sa mi, ale chcem. Každé „nechce sa mi“ môže byť veľkým rastom. Je to príležitosť rásť vo vytrvalosti.

Každý krok k vytrvalosti nám uľahčí ten ďalší krok. Na začiatku je to ťažšie, ale potom to bude jednoduchšie.

Nikdy nestratiť nádej….

Nevzdávajte sa ani keď ste sa vzdali….

Dokážeme to!