Návšteva partnerských škôl v Madride

Colegio Los Tilos
Návšteva tried
Stretnutie so zakladateľom škôl o zakladaní, riadení a financovaní škôl
Celý Libellus tím na letisku vo Viedni