Jarná brigáda

Vďaka obrovskej pomoci rodičov našich žiakov sa nám podarilo: zmontovať a osadiť nábytok pre vonkajšiu triedu, vyčistiť a pohrabať celý dvor, vysadiť bylinky a kvetinky, vymalovať školskú chodbu.

Ďakujeme všetkým za pomoc. Bolo príjemné sa spoločne stretnúť po dlhej covidovej dobe a popritom si zveľadiť naše školské prostredie:)