Online a offline výuka

Takto sme hľadali, objavovali a žili na začiatku nového kalendárneho roku. Predškoláci prezenčne a ostatné triedy dištančne. Bola to výzva, ale veľa sme sa vďaka tomu naučili.

.