STATOČNOSŤ: Prednáška o čnosti na marec 2022

Milí rodičia,

Tento mesiac sa budeme venovať čnosti STATOČNOSŤ.

Dovoľujem si Vás pozvať na prednášku dňa 7.3.2022 o 16.30. hod do priestorov školy.

Opäť sa zamyslíme nad ďalšou čnosťou, čo všetko zahrňuje, ako nám môže slúžiť a ako ju môžeme získať.

Bude možné sa pripojiť aj online, odkaz vám pošleme emailom a cez edupage.

Teším sa na náš spoločný čas venovaný na upevnenie nášho charakteru.

S pozdravom,

Mária Borovská, zriadovateľka a koordinátorka pre duchovný piliér

ODKAZ na online prednášku:  https://us02web.zoom.us/j/85044834441?pwd=eG53R1BHSWFpNi9wMUlUdVNOZS9tdz09