Z chlapca gentleman

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa v našej škole konala prednáška Akadémie rodiny s názvom: Z CHLAPCA GENTLEMAN. Prednášajúci Andrej Burianek nám okrem iného vysvetlil nezastúpiteľnú rolu otcov a špecifická pri vzdelávaní a výchove chlapcov.

Tu nájdete video záznam z prednášky.