Učíme sa v prírode

Žiaci 1.triedy sa učili ako hniezdia rôzne druhy vtákov. Pre dutinové hniezdiče zavesili na dvore búdku a budú pozorovať, či sa im tam niektorý druh sýkorky nasťahuje.

Apríl je mesiac lesov a tak sa žiaci predškolskej triedy s pani učiteľkou vybrali do lesa o tom lese niečo nového naučiť.