Pomoc ropuchám

Každú jar žaby migrujú z lesa ku jazierkam, no niektoré musia prejsť cez cestu po ktorej občas chodia autá. Preto sa každoročne stavajú zábrany a žaby sa prenášajú vo vedierkach, aby sa predišlo ich úhynu. Naši žiaci sa v spolupráci s organizáciou Miniopterus zapojili k pomoci ropuchám na Železnej studienke a tak sa aj dozvedeli bližšie o živote týchto chránených oboživeľníkov.

.