Poslušnosť

Môžeme sa zhodnúť, že poslušnosť je:

 • prijať rozhodnutie autority
 • bezodkladne vykonám to, čo mám
 • verne plním vôľu

Je to teda jednoduché a jasné: poslušnosť je plniť rozkazy.

Snehuliaka väčšinou staviame z troch gúľ. Má hlavu, telo a brucho. Každá z týchto gúľ nám môže predstavovať jeden symbol.

 • Prvá guľa hlava nám bude symbolizovať ROZUM
 • Druhá gúľa bude symbolizovať SRDCE.
 • Tretia gúľa – brucho je nositeľom nášho TELESNÉHO

1) Prvá gulička – ROZUM nám hovorí, čo by bolo správne urobiť, čo sa od nás vyžaduje, čo je moja povinnosť, čo je dôležité…

2) Druhá gulička – SRDCE. Pochopila som a chcem to robiť. Rozhodnem sa pre to. Pri výchove toto je kľúčový bod – premena srdca. Srdce treba vychovať, lebo nie vždy je spontánne robiť dobro. Treba mu ukázať dobro, vzbudiť túžbu, osvojiť si to. Je to namáhavá práca, ale tréningom sa zdokonaľuje.  Tu má miesto výrok „ robíť to zo srdca“.

3) Tretia gulička – BRUCHO – to telesné ma chce presvedčiť, že je lepšie mať “pohodu a tabáček”, nerobiť keď sa mi nechce, nevynakladať námahu – nie som blázon. (počula som , že mozog je najlenivejší orgán a telo mu veľmi rado slúži – hľadá vždy najmenej namáhavé riešenie)

Súčasná spoločnosť nám ponúka len to brucho, vyzdvihuje čo nám je príjemné a ako sa cítime. Našou úlohou je docieliť, aby všetky tri gule spolupracovali, boli vyvážene, aby ani jedná z nich nedominovala. Ak jedná z nich bude dominovať  – je problém.

Ak dominuje brucho a zvíťazí nad ostatnými  guľami– potom nič neurobím, lebo sa mi nechce, budem čakať na to, kedy sa mi bude chcieť. Mám radšej pokoj. Asi poznáme tento stav všetci, keď sa nám telo ťažšie podriaďuje.Telo treba uzemniť – skrotiť. Nastaviť mu miernosť, potom nám bude lepšie slúžiť. Môžeme to aj nazvať, že brucho má najväčší problém s poslušnosťou. Ale kto ho uzemní?

Ak by dominovala prvá guľa budeme len sucho plniť rozkazy. Hovoríme tomu SUCHÝ ROZUM. Robíme bez srdca, dodržiavame zákony ako farizeji, konáme pod hrozbou, pod nátlakom a so strachom, nie dobrovoľne ale preto že musím, alebo preto aby som vynikol. Tomuto suchému rozumu treba pomôcť – treba ho osvietiť premeniť na osvietený rozum

Tu nastupuje so svojou činnosťou SRDCE. Ale aj srdce musí mať svoju miernosť – nejsť proti rozumu a proti telu. Srdce nám pomôže nájsť aj správnu motiváciu aby sme konali SLOBODNE.

Slobodne a bezpečne prísť do cieľa nám zabezpečujú pravidlá na cestách, ktoré dodržujeme – poslúchame? Daným zákonom a pravidlám sa musím podriadiť aj keď sa mi nechce, alebo aj keď mám nejaké výhrady. Nepomôžem si. Zákon je zákon, porušenie a príde pokuta. Temperamentnejší ľudia musia mať väčšiu vôľu, aby svoju nechuť a odpor voči zákonu prekonali. Dodržujeme zákon, aj keď ide proti našej logike. (napr. prečo musím stáť na červenej, keď v okolí nie je žiadne auto?)

To že dodržujem zákon, neznamená že stratím svoju vnútornú slobodu. Pri pevnom vnútornom postoji, môžem pred vonkajšími tlakmi slobodne žiť svoj vnútorný život. (koncentračné tábory sú nám svedkom – Viktor Frankl)

Životná realita je už taká, aj keď si hocikde, musíš sa prispôsobiť tam kde si aby si prežil, aj v džungli.

Lekár je odborník. Verím mu, že všetko urobí najlepšie ako vie a pomôže mi v chorobe. Rešpektujem ho. Vážim si ho.Je pre mňa dôležitý, dôverujem mu a preto ho poslúcham.

Boh nám zveril deti. Dieťa je veľký dar. Boh nám dôveruje a dal nám všetky prostriedky na to aby sme ho vedeli správne vychovávať. Rodičia sú hlavnými vychovávateľmi svojich detí. Mali by sme byť odborníkmi, čo pre to robíme? Naozaj z nich vychovávame slušných ľudí, ktorí sa budú vedieť pohybovať v spoločnosti s dodržiavaním pravidiel a zákonov? Ako sme si povedali – bezpečne, v slobode a v dôvere. Je dokonalosť priviesť deti k poslušnosti.

Pri narodení dieťaťa vznikajú medzi matkou a dieťaťom zrkadliace neuróny. Vymieňajú si zvláštne dary: ” Cítim, čo cítiš ty, a ty cítiš, čo cítim ja.” Je tu hlboká väzba, vzájomného porozumenia. Je dokonalo stvorené na poslúchanie. Len vstupujeme do toho my. Nie nadarmo sa hovorí ” Aká matka taká Katka.” A tu je kameň úrazu. A preto znovu otázka- „ Čo pre to môžem urobiť?“

Dieťa sa môže naučiť byť poslušné – nemusí byť ako taký baran :).
Učenie sa poslušnosti spočíva v tom, že dieťaťu vysvetlíme, prečo je potrebné robiť veci, ktoré sa od neho vyžadujú.(primerane veku)

KRITÉRIA, KTORÉ MOŽU BYŤ UŽITOČNÉ

 • dieťa musí vedieť, čo od neho rodičia alebo učitelia chcú alebo očakávajú.
 • má poznať uspokojenie, ktoré mu poslušnosť prinesie
 • má vedieť prečo a akú hodnotu má každý príkaz
 • má mať jasno v jeho povinnostiach a záväzkoch
 • má mať základné pravidlá doma a v škole
 • má pocítiť súhlas rodičov, keď je poslušný
 • má pocítiť, že neposlušnosťou nezíska to, čo chce
 • majú mať príklad svojich rodičov (učiteľov),

Učenie sa poslušnosti si vyžaduje čas, trpezlivosť, dôslednosť a hlavné zdravý rozum.

V celom sv. písme nám Boh  hovorí o POSLUŠNOSTI, sprevádza nás a je nám príkladom.. Dáva nám zákony, ktorých sa máme pridržať aby sme šťastlivo došli do cieľa. Ale hlavne- dáva nám SLOBODU. Stvoril nás ako slobodné bytosti. Dal nám rozum, srdce a vôľu – aby nám slúžili k slobodnému a dobrému rozhodnutiu a tým vytvárali svet lepší a krajší.

Opäť sa môžeme stíšiť a porozmýšľať kam kráčam, kým chcem byť?