Harmonogram školského roku 2021/2022


September

2.9. Začiatok školského roku
6.9. Triedne informačné stretnutia
9.9. Rodinný piknik
15.9. Štátny sviatok

Október

26.10. Tvorivé dielne
29.10.- 30.10. Jesenné prázdniny

November

1.11. Štátny sviatok
9.- 10.11. Konzultácie s učiteľmi
17.11. Štátny sviatok
25.11. Deň otvorených dverí
26.11. Tvorivé dielne

December

17.12. Deň tútorov
21.12. Vianočné stretnutie
23.12.-31.12. Vianočné prázdniny

Január

1.-7.1.Vianočné prázdniny
10.1. Nástup do školy
18- 19.1. Konzultácie s učiteľmi

Február

3.2. Polročné vysvedčenie
4.2. Polročné prázdniny
8.2. Triedne informačné stretnutia
25.2. Fašiangový karneval
28.2. Jarné prázdniny

Marec

1.3.-4.3. Jarné prázdniny
7.3. Nástup do školy
10.3. Deň otvorených dverí

Apríl

12.4. Tvorivé dielne
14- 19.4. Veľkonočné prázdniny
20.4. Nástup do školy
21.4. Deň knihy a Noc v škole
25.4. Zápis do 1.triedy

Máj

10.- 11.5. Konzultácie s učiteľmi
31.5. Oslava učenia

Jún

1.6. Športová olympiáda rodičov s deťmi
24.6. Deň tútorov
29.6. Rodinný piknik
30.6. Ukončenie školského roku, vysvedčenie