Harmonogram školského roku 2020/2021


September

2.9. Zahájenie školského roku, spoločná svätá omša
7.9. Triedne rodičovské stretnutia
10.9. Rodinná opekačka
14.9. Libellus prázdniny 1
15.9. Štátny sviatok

Október

2.-4.10. Libellus expedícia (spojená trieda)
5.10. Teambuilding (predškolská trieda a 1. trieda)
27.10. Jesenné dielne
29.10.- 30.10. Jesenné prázdniny

November

10.11. Konzultácie učiteľov s rodičmi
16.11. Libellus prázdniny 2
17.11. Štátny sviatok
25.11. Deň otvorených dverí
27.11. Adventné dielne

December

11.12. Deň tútorov
17.12. Libellus Vianoce
23.12.-31.12. Vianočné prázdniny

Január

1.-7.1.Vianočné prázdniny
8.1. Libellus prázdniny 3
29.1. Ukončenie 1. polroku, vysvedčenie
1.2. Polročné prázdniny

Február

16.2. Fašiangový karneval
17.2. Popolcová streda, spoločná svätá omša

Marec

1.3.-5.3. Jarné prázdniny
23.3. Deň otvorených dverí
30.3. Veľkonočné tvorivé dieľne

Apríl

1.-6.4. Veľkonočné prázdniny
14.4. Konzultácie učiteľov s rodičmi
20.-21.4. Zápis do 1. triedy
23.4. World book day

Máj

19.5. Triedne rodičovské stretnutia
28.5. Sport day

Jún

11.6. Deň tútorov
29.6. Rodinná opekačka
30.6. Ukončenie školského roku, svätá omša, vysvedčenie