Harmonogram školského roku 2022/2023


September

5.9. Začiatok školského roku, sv. omša
12.9. Stretnutie rodičov MŠ
13.9. Stretnutie rodičov ZŠ
15.9. Štátny sviatok

Október

28.10.- 31.10. Jesenné prázdniny

November

1.11. Štátny sviatok
2- 4.11. Riaditeľské voľno
7-11.11 Tútoringové stretnutia MŠ
14-18.11. Tútoringové stretnutia ZŠ
17.11. Štátny sviatok

December

21.12. Vianočné stretnutie
23.12.-31.12. Vianočné prázdniny

Január

1.-8.1.Vianočné prázdniny
9.1. Nástup do školy
23.1. Klasifikačná porada

Február

6-10.2. Tútoringové stretnutia ZŠ
13-17.2. Tútoringové stretnutia MŠ
8.2. Triedne informačné stretnutia
17.2. Fašiangový karneval
20-24.2. Jarné prázdniny

Marec

7.3. Prednáška o čnosti: Poslušnosť
16.3 Testovanie piatakov Komapro
18.3. Duchovná obnova s o. biskupom Haľkom
21.3. Deň otvorených dverí

Apríl

1-3.4. Elektronické prihlasovanie záujemcov o prvý ročník 2023/24
3.4. Klasifikačná porada 3/4
6- 11.4. Veľkonočné prázdniny
12.4. Nástup do školy
14-15.4. Zápis do prvého ročníka 2023/24
22.4. Skrining školskej zrelosti zapísaných detí do 1. ročníka 2023/24

Máj

10.- 11.5. Konzultácie s učiteľmi

Jún


30.6. Ukončenie školského roku, vysvedčenie