Report z 1.triedy

V rámci Týždňa vedy a techniky sme robili pokus s miešaním farebných roztokov. Vo štvrtok sme sa rozdelili na dve skupiny a jedna išla samostatne odprezentovať pokus k predškolákom a druhá skupina do zmiešanej triedy.Začali sme hovoriť aj o téme vesmír a slnečná sústava.

Naučili sme sa novú pranostiku na sv. Martina, prečítali sme si o ňom príbeh a zahrali krátke divadielko a kto chcel si vyrobil lampión.

V matematike sme sa začali pohybovať v prostredí stavby z kociek.