Prehliadka svätých

Dnes sme si v škole svätou omšou pripomenuli Sviatok všetkých svätých. Žiaci (aj pedagógovia:)) boli pozvaní prísť prezlečení za postavu svätca alebo svätice podľa vlastného výberu. Spoznávate svätcov na fotkách?